Ön Kayıt Formu

ÖĞRENCİNİN (Student's)
Başvurulan Sınıf (Applying for admittance to)
Halen Okuduğu Okul ve Mevcut Şubesi (Present School)
ANNENİN (Mother's)
BABANIN (Father's)
Amerikan Kültür Kolejleri İle İlgili Bilgiye Nasıl Ulaştınız?

How did you find out about AMERICAN CULTURE COLLEGE Schools?

Amerikan Kültür Kolejini Tercih Etme Nedenleriniz

Reasons for your referance

Belirtmek İstediğiniz Hususlar (Özel Yetenek, Sağlık, Beceri, Deneyim, v.b.)

Anything you want to mention

Arasınıf Başvurularında Okul Değiştirme Nedeni

Why you want to change the school?

NOTLAR / NOTES

NOT: 1

Bu form önkayıt amacıyla hazırlanmış olup veli ve okul için kesin kayıt anlamına gelmez.

NOTE: 1

This form does not guarantee acceptance of the student to the school.

 

NOT: 2

Amerikan Kültür Koleji Ücret Prosedürü uygulanırken öğrencinin kaydının uygun görüldüğü tarih esas alınır.

NOTE: 2

When applying the American Culture College Tuition Procedure, the date a student is accepted is taken as the actual date.


captcha