2nd grade students prepared charts and they learned needs and wants by reading a booklet, the basics of Unicef RRSA.

2nd grade students prepared charts and they learned needs and wants by reading a booklet, the basics of Unicef RRSA.

Article 29

Education must develop every child’s personality, talents and abilities to the full. It must encourage he

child’s respect for human rights, as well as respect for their parents, their own and other cultures, and the environment.

2. sınıf öğrencileri ihtiyaç ve istekler üzerine posterler hazırladılar ve Unicef RRSA’in temel öğretilerinden olan bu konuyu kitapçıklardan okuyarak öğrendiler.

MADDE 29

Aldığınız eğitim yetenek ve becerilerinizi geliştirip kullanmanıza yardımcı olmalı. Aldığınız eğitim aynı zamanda huzur içinde yaşamayı, çevreyi korumayı ve diğer insanlara saygı duymayı öğrenmenizde de size yardımcı olmalı

Image Gallery